www.dedeugnietjes.nl

gastouderopvang De deugnietjes

Huisreglement


Welkom bij gastouderopvang ‘De deugnietjes’.

Dit huisreglement is samengesteld om de rechten en plichten van de ouders/verzorgers en gastouder te verduidelijken. Alle ouders/verzorgers dienen van dit regelement op de hoogte te zijn. Indien er wijzigingen zijn in het huisreglement zullen jullie hiervan op de hoogte gebracht worden.

 

Algemene informatie

Naam gastouder: Samantha van Kaam

Adres: Tulpstraat 7

            6414 RB Heerlen

Telefoonnummer: 0611079143

E-mail: [email protected]

Facebook: gastouderopvang De deugnietjes

Website: www.dedeugnietjes.nl


Openingstijden
Gastouderopvang ‘De deugnietjes’ is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur. Andere tijden (buiten de openingstijden) kunnen eventueel overlegd worden.


Vakanties en vrije dagen

Vrije dagen 2018 van gastouderopvang ‘De deugnietjes’:

-               Maandag 12 Februari 2018 (carnavalsmaandag)

-               Dinsdag 13 Februari 2018 (carnavalsdinsdag)

-               Vrijdag 23 Maart 2018

-               Maandag 26 Maart 2018

-               Maandag 2 April 2018 (tweede Paasdag)

-               Vrijdag 27 April 2018 (Koningsdag)

-               Donderdag 10 Mei 2018 (Hemelvaartsdag)

-               Vrijdag 11 Mei 2018

-               Maandag 21 Mei 2018 (tweede Pinksterdag)


Vakanties 2018 van gastouderopvang 'De deugnietjes':

-               vakantie week 24 (9 Juni 2018 t/m 17 Juni 2018)

-               Zomervakantie week 34, 35, 36 (18 Augustus 2018 t/m 9 September 2018)

-               Kerstvakantie week 52, 01 (22 December 2018 t/m 6 Januari 2019)


Vakantie's en overige vrije dagen van de gastouder zullen uiterlijk 2 maanden van tevoren worden doorgegeven aan de ouders/verzorgers. Tenzij dit niet mogelijk is door bijvoorbeeld een sterfgeval ect, in deze gevallen zullen jullie z.s.m. op de hoogte gebracht worden.

Bij vakanties en vrije dagen van mij als gastouder worden de opvangkosten niet in rekening gebracht.

 
Uurtarief en bureaukosten
Het uurtarief van gastouderopvang ‘De deugnietjes’ bedraagt €5,25 per uur.
Dit is inclusief de fruitmaaltijd, broodmaaltijd, tussendoortjes en drinken.
(Flesvoeding, luiers en luierdoekjes moeten ouders/verzorgers meebrengen).

Naast het uurtarief van gastouderopvang ‘De deugnietjes’ betalen de ouders/verzorgers bureaukosten aan het gastouderbureau.
U vindt de tarieven hiervan op de website van het gastouderbureau.

Gastouderopvang ‘De deugnietjes’ staat geregistreerd bij de gemeente en is aangesloten bij verschillende gastouderbureaus, hierdoor kunnen de ouders/verzorgers kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst.

 

Vaste en flexibele dagen
Ouders/verzorgers hebben bij het opstellen van het contract de keus tussen vaste of flexibele opvang.

Kinderen met vaste dagen/tijden op contract hoeven dit niet steeds door te geven. Zij hebben automatisch een plek op hun vaste dag.

Bij een flexibel contract dient u minimaal 14 dagen van te voren uw dagen en uren door te geven. Reserveert u geen uren, dan kan het voorkomen dat de gewenste uren bezet zijn. Uiteraard geldt; wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
 

Wijzigingen, afmeldingen, vakanties kinderen
Incidentele wijzigingen in dagen en/of uren worden alleen toegestaan indien de bezetting dit toelaat.

Afmeldingen of vrije dagen dienen minimaal 2 weken van te voren telefonisch of schriftelijk doorgegeven te worden. Bent u later met het doorgeven van deze wijzigingen dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Bij vakanties van kinderen die buiten de vakantie van de gastouder vallen wordt 50% van de opvanguren in rekening gebracht. Vakanties dienen minimaal 1 maand van tevoren doorgegeven te worden. Bent uw later met het doorgeven van de vakantie worden de uren volledig doorgeteld.

Omgang met ziekte
Als een kind koorts heeft, wordt er contact met u opgenomen en overlegt over de opvang. Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten lopen. Als uw kind zich duidelijk niet goed voelt of als er sprake is van besmettingsgevaar, zal uw kind opgehaald moeten worden. Kinderen met koorts boven de 38,5 graden dienen te allen tijde opgehaald te worden, dit i.v.m. de kans op koortsstuipen. Betaling loopt deze dag gewoon door.
 

Bij ziekte van het kind geldt een doorbetalingsverplichting van 2 dagen. Dit geldt zowel voor kinderen die ziekgemeld worden als kinderen die tijdens de opvang ziek worden.
Bij ziekte of afwezigheid van de gastouder geldt geen doorbetalingsverplichting. Er zal gekeken worden naar een vervangende gastouder maar ouders/verzorgers zijn te allen tijde zelf eindverantwoordelijke voor het regelen van een andere opvang/mogelijkheid.

Medicatie:

In principe dien ik als gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier "medicijngebruik" in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt NIET door de gastouder aan uw kind gegeven in verband met mogelijke allergische reacties.

 

Wat moet u meenemen:
- De ouders/verzorgers dienen zelf voor voldoende luiers en luierdoekjes te zorgen.
- Indien nodig verzorgen de ouders/verzorgers zelf de flesvoeding en fles voor het kind.

- Indien gewenst avondeten. Dit wordt tussen 17.00 en 17.30 uur gegeten bij gastouderopvang ‘De deugnietjes’.
- Reserve kleding voor het kind.
- Indien nodig een speen en knuffel en indien gewenst een slaapzak.

 

Brengen en ophalen

Graag het kind op de afgesproken tijd brengen en ophalen. Bij het breng- en haalmoment vindt een korte overdracht plaats.

Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door file of een vergadering, laat het even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem. Indien dit niet mogelijk is door bijv een afspraak of de kindaantallen dit niet toelaten dient u zelf een oplossing te regelen.

Eventueel eerder brengen of later ophalen van uw kind dan de doorgegeven tijd worden per 15 minuten bijgeteld.

Indien u uw kind later brengt of eerder komt ophalen dan de doorgegeven tijd wordt de oorspronkelijke doorgegeven tijd doorgeteld.

Indien uw kind door iemand anders (dan ouders/verzorgers) gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien het niet van te voren doorgegeven is wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt. Indien u niet bereikbaar bent wordt uw kind NIET meegegeven.
 

Betalingsverplichting
Facturen worden rond de 20ste van iedere maand ingediend en dienen op zijn laatst op de laatste dag van de maand voldaan te zijn. Indien de factuur dan niet betaald is zal er vanaf de eerste dag van de nieuwe maand geen opvang plaatsvinden.

Extra uren/dagen die tussen de 20ste en de 31ste van de maand afgenomen zijn, worden de maand erna in rekening gebracht.


Achterwacht
Op de momenten dat er meer dan drie kinderen gelijktijdig worden opgevangen, is er altijd een volwassen achterwacht beschikbaar. De achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en in geval van calamiteiten binnen 15 minuten ter plaatse. De achterwacht van gastouderopvang ‘De deugnietjes’ zijn Manuela Corvers en Peter van Kaam.
 

Opzeggen

De opzegtermijn bedraagt voor zowel de gastouder als de ouders/verzorgers 1 maand. Opzeggen dient schriftelijk voor de eerste dag van de maand te gebeuren.

Wanneer u het contract per direct wilt beëindigen bent u nog verplicht om één maand de afgesproken uren door te betalen (contracturen). Het is niet mogelijk tijdens deze periode vakanties of vrije dagen op te nemen of een contractwijziging te doen.

Tijdens de proefperiode heeft zowel de gastouder als de ouders/verzorgers de mogelijkheid de opvang per direct te beëindigen.

 

Alle zaken die niet benoemd zijn in dit huisreglement worden door mij als gastouder per situatie beoordeeld. Er zal naar een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.